FAQ

Kontakt os ved yderligere spørgsmål.

Et dokument koster kr. 20 Hver underskriver der skal signere koster kr. 10. Skal vedkommende CPR-valideres koster det 5 kr. ekstra.

Før du kan bruge systemet skal din e-mailadresse bekræftes. Når du opretter en bruger sender vi et link til din e-mailadresse. Klik på linket i den bekræftelsesmail, du modtager i din indbakke (indenfor 1 time).

Tjek din spammappe. Tjek din spammappe for at sikre, at e-mailen ikke er endt der. Du kan med fordel tilføje e-mailadressen mail@signator.dk til din adressebog.

PDF-dokumenter. Vores signatursystemet fungerer kun med PDF-dokumenter så er dit dokument ikke et PDF-dokument skal du først gemme dokumentet som et PDF-dokument. Når du gemmer dit dokument som et PDF-dokument er det en god ídé, at også vælge "PDF/A compliant".

Ja. Men af sikkerhedsmæssige årsager og for at sikre, at et PDF-dokument ikke ændres i enten indhold eller udseende, understøtter signatursystemet kun en delmængde af PDF specifikationen. Benytter dit PDF-dokument ting der ikke understøttes af signatursystemet konverterer vi gratis og automatisk dit PDF-dokument, således det kan signeres og samtidig ser identisk ud. Det er dog altid en god idé at kontrollere dokumentet ifm. signering.

MitID og NemID. NemID udfases gradvist, og den 30. juni 2023 lukker NemID helt.

Opret bruger. Tilføje dokument(er). Tilføj underskriver(e). Betal. Når du har oprettet en bruger skal du besøge start signering og tilføje et PDF-dokument og underskrivere. Når du er klar med oprettelsen skal du blot betale for signeringen. Straks vi har modtaget betalingen sender vi et link til respektive underskriver således vedkommende kan signere. Når dokumentet er underskrevet af samtlige, modtager respektive underskriverne en mail med et link hvor dokumentet kan hentes/downloades.

Du modtager et link til dokumentet. Når alle har signeret sender vi et link til dokumentet.

Tilføj dig selv som underskriver flere gange således samtlige roller medtages. Hver signator/underskriver skal blot tilføjes med en unik e-mailadresse. Alternativt kan du i feltet "Underskriv på vegne af" angive flere roller.

Afvis at underskrive. I den mail du har modtaget, med link til at underskrive, findes der også et link hvor du kan Afvise af underskrive.

Nej. Når dokumentet er signeret sender vi en email med et link hvor det signerede dokument kan hentes/downloades via en krypteret/sikker forbindelse.

Alle der har signeret. Alle der har signeret dokumentet modtager et link til dokumentet.

Vi tilføjer en side med samtlige signaturer. Det signerede dokument indeholder en side med samtlige signaturer. Dokumentet kan læses i almindelige PDF-læsere, og PDF-læserne kan validere dokumentet, og på enkel, letforståelig vis forklare hvorvidt dokumentet er signeret og om denne signatur er valid.

Nej. Vi gemmer ikke noget vedrørende din digitale signatur. Vores signatursystemet generer et PAdES-dokument hvor alt vedr. signaturen er indlejret i det endelige dokument, og når du har hentet dokumentet bliver det slettet fra vores system.

I 15 dage. Du kan downloade det signerede dokument i op til 15 dage efter, at dokumentet er oprettet. Efter 15 dage slettes dokumentet fra vores servrer.

Ja. Signator's digitale signaturer bygger på PAdES standarden. PDF-dokumentet med underskrifter er således PAdES PDF-dokument. PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) er en standard for elektroniske underskrifter offentliggjort af ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Standarden definerer implementering af digitalt signerede dokumenter gennem kryptografisk sikrede elektroniske signaturer i overensstemmelse med eIDAS-forordningen.

Ja. Signaturer i dokumentet er juridisk bindende. PAdES dokument er forseglet (signeret) af af vores samarbejdspartner Signaturgruppens TU Services Sealing certifikat, som er godkendt af bl.a. Adobe og på deres trust-liste, således at man får "green bar" i toppen af fx Adobe Reader og dermed kan man se at selve PAdES dokumentet er signeret af vores samarbejdspartner.
  1. PAdES er forseglet af godkendt Adobe certifikat (i hardware)
  2. PAdES indeholder en signatur-side, den sidste side i dokumentet der beskriver hvem der har signeret, genereret af Signaturgruppen
  3. For hver signer, er der som attachment i PAdES dokumentet den gyldige digitale underskrift i form af NemID XMLDSig signaturen, + OCSP spærrelistetjek + IP på brugeren
  4. Den originale PDF er også vedlagt som attachment.
Dermed er PAdES dokumentet selvindeholdt og har hvad der skal til for at være en selvstændigt gyldig digital signatur med NemID.

PAdES er PDF Advanced Electronic Signatures dokumenter. PAdES er digitalt signerede PDF-dokumenter, hvor den digitale signatur indlejres i PDF-dokumentet. Dvs. PAdES dokumentet indeholder komplet information omkring signaturen og således behøves der ikke yderligere end selve dokumentet for, at bevise og validere signaturen.