Persondatapolitik

Gældende fra 1.5.2022.

Følgende persondatapolitik er pr. 1 maj 2022 gældende hos Signator som dataansvarlig

Indledning

Dette dokument om registrering af personoplysninger (herefter "Politikken") beskriver, hvordan Signator, (herefter "os", "vi" eller "vores") som dataansvarlig registrerer personoplysninger om dig som bruger når du tilmelder dig på Signators hjemmeside og/eller ansøger om at blive bruger af vores hovedydelse (herefter "Signatursystem"). Når du afgiver dine personoplysninger til os, giver du udtrykkeligt samtykke til, at denne Politik finder anvendelse.

Hosting

Signators webside er hosted i EU hos AWS (Amazon Web Services). Se AWS EU GDPR her. Signators signatursystem og dokumentopbevaring hostes i Danmark. Når du bliver bedt om at afgive personlige data, sker dette altid ved hjælp af en sikker, krypteret forbindelse. Vi sender aldrig personfølsomme oplysninger på mail, herunder heller ikke signerede dokumenter der kun kan hentes over en sikker, krypteret forbindelse fra en server placeret i Danmark.

Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

Brugere af vores Signatursystem giver samtykke til at vi til brug for oprettelse registrerer personoplysninger om dig, herunder email-adresse, navn, adresse, telefonnummer (herefter "Kundedata").

Hvad er grundlaget for vores behandling?

Registrering af dine Kundedata er nødvendig for at vi kan udføre vores hovedydelse.

Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at kunne levere vores hovedydelse bedst muligt. Eksterne leverandører kaldes i nogle tilfælde databehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Hvilke rettigheder har du som registreret?

Nedenstående rettigheder er som udgangspunkt gældende for dig som registreret, men kan begrænses af anden lovgivning jævnfør artikel 23 i databeskyttelsesforordningen. Jævnfør databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3 vil der være undtagelser hvor retten til at blive slettet er begrænset, for eksempel såfremt en yderligere opbevaring af oplysningerne er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse. Dette vil være tilfældet efter Hvidvasklovens paragraf 30, stk. 2

Dine rettigheder omfatter følgende:

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine data bedes du rette henvendelse til kontakt eller alternativt kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)